Bomen van Licht: Winter

Mediterend over de fundamentele eenheid van alle mensen, kwam het beeld op van een boom. Een boom van Licht, die gevoed wordt door liefdevolle gedachten en energie. Alle mensen stammen af van hetzelfde voorouderpaar. Allen, die leven of ooit geleefd hebben, maken deel uit van de Boom. Als je vanuit je hart verbinding maakt met de Boom van de helle mensheif, en je doet dat regelmatig, voedt je het eenheidsbewistzijn. Volgens vele mystici is de mensheid in transitie naar een hoger bewustzijn. In de bijbel en vergelijkbare profetieen, zullen de goeden overgaan en de slechten achterblijven. In mijn visioen zag ik iedereen gaan, en dat is logisch, want de mensheid is EEN, ook al lijkt het soms anders. De Boom laat zich zien in vele gedaanten, elke keer als je verbinding maakt met dit energieveld. Hoe dieper je verbinding met de Boom, hoe duidelijker het wordt dat op zielsniveau er geen slechte mensen bestaan.

Mammoets, paleoserie

Veertigduizend jaar geleden kwamen de eerste CroMagnon mensen naar Europa. Zij troffen daar een continent met een in deze tijd ongeevenaarde rijkdom aan flora en fauna, spaarzaam bewoond door een jager/ verzamelaarvolk, de Neanderthalers. De eerste vondsten van deze mensensoort dateert van zo’n 200.000 jaar of langer geleden. Hoewel een aparte mensensoort, hebben zij zich vermengd: zo’n 4% van de genen van de tegenwoordige mensen, met uitzondering van sub-Sahara Afrikanen is van Neanderthal oorsprong. De Europeanen danken aan hen hun lichte huid en lichte haarkleur. Waar de CroMagnon slechts het staartje van de laatste ijstijd meemaakten, ruim beneden de landijsgrens, hebben de Neanderthalers wel twee of misschien zelfs drie ijstijden overleefd. Zij jaagden onder andere op de wolharige mammoet, de bekendste Europese verwant van de olifant. Hoewel de 30-40 duizend jaar oude grotschilderingen toegeschreven zijn aan de CroMagnon mens, is inmiddels komen vast te staan, dat ook Neanderthalers grottekeningen maakten. Aanvankelijk waren ook de CroMagnons jager/ verzamelaars, tot de agrarische revolutie, ca 8000 jaar geleden.Paleo Series: Mammoths.