Bomen van Licht: Winter

Mediterend over de fundamentele eenheid van alle mensen, kwam het beeld op van een boom. Een boom van Licht, die gevoed wordt door liefdevolle gedachten en energie. Alle mensen stammen af van hetzelfde voorouderpaar. Allen, die leven of ooit geleefd hebben, maken deel uit van de Boom. Als je vanuit je hart verbinding maakt met de Boom van de helle mensheif, en je doet dat regelmatig, voedt je het eenheidsbewistzijn. Volgens vele mystici is de mensheid in transitie naar een hoger bewustzijn. In de bijbel en vergelijkbare profetieen, zullen de goeden overgaan en de slechten achterblijven. In mijn visioen zag ik iedereen gaan, en dat is logisch, want de mensheid is EEN, ook al lijkt het soms anders. De Boom laat zich zien in vele gedaanten, elke keer als je verbinding maakt met dit energieveld. Hoe dieper je verbinding met de Boom, hoe duidelijker het wordt dat op zielsniveau er geen slechte mensen bestaan.

Geef een antwoord